понеделник, 24 март 2008 г.

Българите са доволни от своите Интернет доставчици!

Макар и на пръв поглед да звучи налудничаво, по-голямата част от потребителите на Интернет в България са доволни от своите доставчици. Получените резултати изненадват. Българинът е като цяло подвеждан и съответно недоволен от предлаганите му услуги. С доставката на Интернет обаче потребителите нямат проблеми.

Ето ги и самите резултати:

Едва 18% от запитаните са недоволни от своите доставчици или просто нямат друга опция.

36% процента отговарят, че получаваната от тях услуга е качествена.

Останалите 46% споделят, че предлаганата им услуга може да бъде подобрена, но като цяло са доволни.

Тези проценти са резултат на голямата конкуренция, консолидацията на малките доставчици, подобреното качество на услугата и не на последно място - повишената квалификация на самите доставчици (те някак на гърба на потребителите си се научиха как да работят и управляват мрежите си).

Всичко това разбира се е в наша полза. В полза на всички работещи, пишещи или играещи в Интернет. В интерес на крайния потребител.

Блог Класация

понеделник, 17 март 2008 г.

Войната уеб дизайнер уеб разработчик

Не забравяйте да оставите мнението си в анкетата в дясно!
Уеб дизайнер (web designer) - е човека, който смиля информацията подадена от клиента и и придава в графичен вид.
Уеб разработчик (web developer) - е човека, който имплементира различни приложения в Интернет страниците.
Да обаче процеса по изграждане на една страница е много по-сложен от гореспоменатите функции на съответните звена. С бясното развитие на технологиите, задълженията на разработчици и дизайнери в процеса на разработка се преплетоха. Едва ли има професионалист в областта, който да не е изпадал в технически спорове на тема кой какво трябва да свърши.

Ако приемем, че в най краткия си вид процеса изглежда по следния начин:

1 Анализ
Анализ на подадената от клиента информация. На тази база се правят планове за изработка, дефинира се програмно и физическо (хардуерно) осигуряване, определят се цени и срокове. Първия проблем възниква тук. Чие мнение на този етап е по-важно - на разработчика, дизайнера или двамата заедно? (редакция направена по забележка от коментар 4)

2 Изработка на спецификации
На база подадените от стъпка едно планове се изработват спецификации (документация за изискванията), по които продължава по-нататък процеса!

3 Уеб дизайн
Графична подготовка на сайта, подготовка на шаблони.
Тук възниква втория проблем. Кой подготвя шаблоните (html templates), по които продължава по нататък работата? Разработчика дизайнера или двамата заедно?

4 Подготовка на съдържание
Подготовка и имплементиране на съдържанието.

5 Разработка на приложения
По подадените от т.3 и т.4 дизайн, шаблони и съдържание разработчиците внедряват кода си като трябва да запазят целостта и визията на подадените им шаблони.

6 Тестване на получения продукт
Сайта се тества за грешки.

7 Представяне на завършения продукт
Тук ако има забележки процеса се връща в етапа, на който забележките могат да бъдат отстранени.

8 Поддръжка и обновяване

Ето че макар и на пръв поглед лесен процеса по изграждане на Интернет сайт поражда въпроси относно етапи на изработката и конкретни задължения на отделните звена на екипа.

Блог Класация

сряда, 12 март 2008 г.

Пътуване във времето

Ето как Майкрософт в комбинация с БТК изобретиха пътуването във времето! Показания по-долу кадър, е копие на десктопа (print screen) в момент на пинг към БТК ADSL модем. В този конкретен момент устройството на БТК имаше проблеми, което влуди операционната система до такава степен, че тя показваше отрицателни стойности за времето.

Ето го и самия кадър:


Блог Класация

петък, 29 февруари 2008 г.

Как ползваме FlashVars с ActionScript 3.0

Ето как изглежда стандартно "публикуван" флаш файл:
<script language="javascript">
if (AC_FL_RunContent == 0) {
alert("This page requires AC_RunActiveContent.js.");
} else {
AC_FL_RunContent(
'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0',
'width', '190',
'height', '120',
'src', 'web_project',
'quality', 'high',
'pluginspage', 'http://www.macromedia.com/go/getflashplayer',
'align', 'middle',
'play', 'true',
'loop', 'true',
'scale', 'showall',
'wmode', 'window',
'devicefont', 'false',
'id', 'web_project',
'bgcolor', '#ffffff',
'name', 'web_project',
'menu', 'true',
'allowFullScreen', 'false',
'allowScriptAccess','sameDomain',
'movie', 'web_project',
'salign', '',
'FlashVars','your_var=neshtozaimport '
); //end AC code
}
</script>
<noscript>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="190" height="120" id="web_project" align="middle">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="allowFullScreen" value="false" />
<param name="FlashVars" value="your_var=neshtozaimport">
<param name="movie" value="web_project.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />        
<embed
src="web_project.swf"
quality="high"
bgcolor="#ffffff"
width="190"
height="120"
name="web_project"
align="middle"
allowScriptAccess="sameDomain"
allowFullScreen="false"
type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars=" your_var=neshtozaimport "/>
</object>
</noscript>

С тъмно са подчертани елементите, който трябва да добавите ръчно, за да можете да ползвате FlashVars!


Ето как можем да се обърнем към елемента your_var, за да можем да го използваме в нашия скрипт:


root.loaderInfo.parameters.your_var


Така например ако флаш документ с Actionscript 3.0 да зарежда снимка през FlashVars ето какво е необходимо да направите:
1 Създайте нов файл.
2 В първия слой създайте празен символ (MovieClip), наименувайте го loaded_img, сложете го в слоя с координати 0,0.
3 Като кликнете върху така поставения символ в полето <Instance name> отново въведете loaded_image.
4 Маркирайте кадъра, в който се намирате и натиснете F9. Въведете следния скрипт:

var ldr:Loader = new Loader();
var url:String = root.loaderInfo.parameters.your_var;
var urlReq:URLRequest = new URLRequest(url);
ldr.load(urlReq);
loaded_image.addChild(ldr);

5. Компилирайте флаша.
6. В публикувания фаил (в HTML кода) трябва да замените "neshtozaimportс пътя към изображението което искате да зареждате (това може да стане и с код PHP/ASP).
6. Тествайте.

Тази статия достига до Вас с помоща на:
компютри
topblog24

Блог Класация

вторник, 11 декември 2007 г.

Е ще черпиш!

А Интернет оператора ще те почерпи?

Или как за рождения си ден един Интернет доставчик ще ви почерпи с бутилка шотландско уиски. Разбира се трябва да си платите таксата за два месеца и да отговорите на един въпрос, но това са дребни подробности.

Спорен остава факта уискито ли е най-подходящия подарък, но както е казал народ "Шамар да е, аванта да е" е казал народа.

Представете си Топлофикация да направи подобен жест. И на всеки заплатил две месечни такси да подарява кило банани. Разбира се паралела е некоректен и поради тази причина ще спра до тук.

Повече за промоцията можете да намерите тук:

http://www.cityconnect.netissat.bg/

Блог Класация

сряда, 5 декември 2007 г.

Как да си направим LAN кабел компютър?!

Искте да свържете два компютъра с кабел в мрежа не искате да викате никой да ви помага или просто сте упорити и искате да си го направите сами – това упътване може да ви помогне с вашият пръв кабел.

Ето от какво се нуждаете:

Кабел UTP или FTP.
RJ-45 – два или повече броя.
Клещи за „кримпване”.
Инструмент за обелване на кабел или макетно ножче.В случая аз ще използвам UTP кабел и инструмент за белене на кабели – жълтия на снимката. Тези инструменти ще ви струват около 18 лв. Разбира се можете да ги вземете от някой на заем.

В дадения случай тъй като искаме да свържем директно два компютъра ще направим т.н. „обратен” кабел. Когато компютрите се свързват към разпределително устройство – „рутер” или „суич” се нуждаете от прав кабел.

1. Обелете около 3 см кабел.Ще намерите 8 жици преплетени по двойки по-които се пренасят сигналите:
Зелен – З
Зелено Бял - ЗБ
Оранжев - О
Оранжево бял – ОБ
Син - С
Синьо Бял - СБ
Кафяв - К
Кафяво бял - КБ2. Разплетете кабелите, опънете ги и ги ги подредете по следния начин
ЗБ-З-ОБ-С-СБ-О-КБ-К


3. Подрежете с клещите около 2 см, така че да ви остане 1 см от жиците.4. Напъхайте жиците в RJ-45 – „жака”, така че когато погледнете RJ-то от пред с щифта насочен нагоре, ЗБ жица да е първа от ляво на дясно. След като хубаво напъхате кабела в RJ-то проверете дали всички жички са влезнали в каналите на RJ-то и дали когато погледнете RJ-то отпред се виждат жичките подредени от ляво на дясно както следва: ЗБ-З-ОБ-С-СБ-О-КБ-К


Ако погледнете RJ-45 от долу би трябвало жиците да изглеждат така:


Отново от ляво на дясно както следва: ЗБ-З-ОБ-С-СБ-О-КБ-К

5. Щракнете с клещите RJ-то за да захванете кабела към него като се стараете да не разместите жичките.

С това завършихме едната страна на кабела.

От другата страна повторете стъпките от едно до пет. Това което трябва да промените е да смените подредбата на кабелите със следната:
ОБ-О-ЗБ-С-СБ-З-КБ-КТова се прави т.к. кабела който правим е обърнат!След като завършите последната стъпка би трябвало да имате работещ „обърнат” (компютър-компютър) интернет кабел. Свържете двата компютъра с кабела и ако всичко е наред ще се появи индикация за налична връзка.

Блог Класация

понеделник, 12 ноември 2007 г.

Как да се предпазим от нежелана поща?

Ако сте врял и кипял в Интернет следващата статия ще ви е повече от скучна. Ако обаче се чудите, защо писма от ваши приятели не достигат до вас, за сметка на писма приканващи ви да използвате някакъв вид услуга или продукт, тук можете да намерите няколко прости съвета за това как да улесните пребиваването си в Интернет.

Предпазването от нежелана поща започва с внимателното подбиране на местата където се регистрирате. Един прост метод да намалите риска вашата пощенска кутия да попадне в неприятелски ръце е да си направите поне две пощенски кутии. Едната да ползвате за лична кореспонденция другата да ползвате за регистрации. Може да не ви се вярва но в дългосрочен план това може да е много полезно за вас.

Проверявайте редовно и кутията за нежелана поща! Ако откриете поща, която не е предназначена за тази папка укажете изрично, че нейното място не е там! Отделете част от времето си на създаването на "бели" (желани) и "черни" (нежелани) списъци на пощенски адреси. Това може да е тромав, но е и сигурен метод, който ще задържи вашата пощенска кутия чиста.

Много Интернет потребители ползват пощенски клиенти! Те създават прекрасна възможност за управление на пристигащата поща. В случая ще дам един много прост метод за управление на пристигаща поща. Примера е за Outlook Express, като един от най-често ползваните клиенти и в него ще покажа как с няколко прости стъпки можем да организираме един приличен филтър за нежелана поща.

В този пример ще създадем правило, което проверява "Subject" на входящите писма и ако в това поле бъде намерена думата Тест123 писмото ще отива директно в "Deleted Items".

От менюто "Tools" изберете "Message Rules" -> "Mail":Появява се следния прозорец:След като отбележите означените полета и кликнете върху линка "contains specific words" се появява следата форма:След като въведете текста (за дадения пример Тест123), който ако бъде намерен писмото ще бъде местено в "Deleted Items", натиснете "Add" и "Ok". Прозореца се затваря и остава да зададем в коя папка ще отива даденото писмо. Кликаме върху линка "specified" и от изскочилия прозорец избираме желаната от нас папка (за дадения пример "Deleted Items") :Натискаме два пъти "OK", и нашето правило е създадено.

Имайте предвид, че ползвайки горния съвет можете не само да препращате нежеланата от вас поща в кошчето, но и да организирате цялата си пощенска кутия по папки.

Препоръчително, дори задължително е след всяка подобна промяна във вашия клиент да тествате настройките, за да сте сигурни, че правилото е възприето от програмата по най-добрия начин!

Блог Класация